TRANSFER FOIL SILVER

TRANSFER FOIL SILVER

4.00

πρόκειται για φύλλα διακόσμησης σε διάφορα χρώματα που τοποθετούνται πάνω από το foil gel.

πρόκειται για φύλλα διακόσμησης σε διάφορα χρώματα που τοποθετούνται πάνω από το foil gel.